Thông tin liên hệ

UBND Xã Thạch Hưng - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Địa chỉ: Thôn Trung Hưng, xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Điện thoại: 02393.881.452 

Địa chỉ hộp thư điện tử : xathachhung.tpht@hatinh.gov.vn

THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO TRONG CƠ QUAN VÀ LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TTHọ tênChức danhSố điện thoạiThư điện tử

1

Lê Trung Liện

BT Đảng uỷ, CT HĐND

09159843323

lienlt.xthachhung

2

Nguyễn Văn Quý

PBT Đảng ủy

0912027677

quynv.xthachhung

3

Nguyễn Thị Tâm

PCT.HĐND

094714456

tamnt.xthachhung

4

Nguyễn Chính Đàn

CT.UBND

0947278185

dannc.xthachhung

5

Phan Tiến Dũng

PCT.UBND

0912517680

dungpt.xthachhung

6

Nguyễn Thanh Tĩnh

CT.UBMTTQ

0913048635

tinhnt.xthachhung

7

Phan Văn Phượng

CT.Hội CCB

 

phuongpv.xthachhung

8

Trần Thị Hoài Thanh

CT.Hội PN

 

thanhtt.xthachhung

9

Phạm Thị Hà

CTHND

 

hapt.xthachhung

10

Nguyễn Chính Thông

Bí thư ĐTN

 

thongnc.xthachhung

11

Lê Trọng Phương

CT Hội NCT

 

 

12

Trương Thế Bồng

Trưởng CA

 

bongtt.xthachhung

13

Lê Văn Thắng

Chỉ Huy Trưởng QS

 

thanglv.xthachhung

14

Lê Thị Hảo

Địa chính - Xây dựng

 

haolt.xthachhung

15

Hà Thanh Long

Địa chính –Xây Dựng

 

 

16

Hoàng Trung Anh

Địa chính – Môi Trường

 

 

17

Nguyễn Chính Thăng

VHTT-TT

 

thangnc.xthachhung

18

Nguyễn Thị Hà Phương

Văn hóa chính sách

 

phuongnth.xthachhung

19

Nguyễn Thị Nhung

Tư pháp - Hộ tịch

 

nhungnt.xthachhung

20

Bùi Đức Cảnh

Kế toán

 

canhbd.xthachhung

21

Đào Thị Thanh Tuyên

Kế Toán

 

tuyendtt.xthachhung

22

Nguyễn Thị Thủy

Văn phòng TK-NV

 

thuynt.xthachhung

23

Nguyễn Thị Thu

Văn phòng - Nội vụ

 

thunt.xthachhung

24

Lê Thị Tâm

Văn Phòng

 

tamnt.xthachhung

25

Phan Văn Sơn

Thôn trưởng Kinh Nam

 

 

26

Nguyễn Văn Tam

Thôn trưởng Trung Hưng

 

 

27

Trần Hậu Quốc

Thôn trưởng Thôn Bình

 

 

28

Phan Văn Tỷ

Thôn trưởng Thôn Hòa

 

 

29

Nguyễn Chính Sỹ

Thôn trưởng Thúy Hội

 

 

30

Trần Văn Cảnh

Thôn trưởng Tiến Hưng