Di tích lịch sử, làng nghề truyền thống

   Có 4 đền làng di tích, trong đó có 2 đền làng được công nhận là di tích lịch sử văn hoá tỉnh (đền Kinh Thượng, đền Kinh Hạ) nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và một số di tích khác.

   Ngành nghề truyền thống: nuôi trồng thuỷ sản, làm bánh đa, nem, thợ xây dựng, thợ sơn, ….